VÉN BỨC MÀN BÍ MẬT PHÍA SAU BỨC TRANH THÊU CÁ CHÉP HOA SEN – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482