TRANH THÊU CHA MẸ MS 8535 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482