TRANH THÊU TẶNG CHA MẸ MS 1074 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482