TRANH THÊU CHỮ AN MS 1073 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482