TRANH THÊU CHỮ NHẪN MS 1092 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482