TRANH THÊU CHỮ THỌ MS 8622 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482