TRANH THÊU CHỮ THỌ MS 8695 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482