TRANH THÊU CON HỔ MS 1662 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482