TRANH THÊU CON RỒNG MS 702 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482