TRANH THÊU CON RỒNG MS 8593 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482