TRANH THÊU HOA HỒNG MS 1157 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482