Tranh thêu mã đáo thành công MS 6023 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482