TRANH THÊU PHONG CẢNH MS2200 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482