TRANH THÊU PHONG CẢNH MS2227 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482