TRANH THÊU TÙNG HẠC DIÊN NIÊN MS 544 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482