TRANH THÊU CHỮ TÀI ĐỨC MS 1412 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482