TRANH THÊU CON GÀ MS 42 - CÓ SẴN ( 54-80 Cm) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482