Tranh Thêu Mừng Khai Trương MS 8751 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482