TRANH THÊU HOA COLICO 68 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482