TRANH THÊU QUÀ TẶNG KHAI TRƯƠNG MS 8646 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482