TRANH THÊU TẶNG KHAI TRƯƠNG MS 8547 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482