TRANH THÊU TẶNG KHAI TRƯƠNG MS 8566 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482