TRANH THÊU TẶNG KHAI TRƯƠNG MS 8634 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482