TRANH THÊU TẶNG KHAI TRƯƠNG MS 8662 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482