TRANH THÊU TẶNG KHAI TRƯƠNG MS8561 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482