TÁC PHẨM TRANH THÊU CHÂN DUNG BA CỦA ANH HÙNG Ở ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ QUẬN – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482