TÁC PHẨM TRANH THÊU CHÂN DUNG NỮ HOÀNG ELIZABETH – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482