TÁC PHẨM TRANH THÊU KHÁCH HÀNG KHU DÂN CƯ NAM LONG QUẬN 7, TP HỒ CHÍ M – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482