THÊU CHÂN DUNG ÔNG KIM HYUN-SUK ( SEOK ) - PRESIDENT VISUAL DISPLAY UN – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482