TÁC PHẨM TRANH THÊU CHÂN DUNG SƯ THẦY Ở THÁI LAN – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482