TÁC PHẨM TRANH THÊU CHÂN DUNG VỊ BÁC SỸ NGƯỜI MỸ THEO YÊU CẦU CỦA CÔNG – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482